Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 02/06/2015

Kỹ năng cơ bản của nghề Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Kỹ năng vận hành công nghệ kho xăng dầu là một trong những kỹ năng chính trong công tác quản lý kỹ thuật kho xăng dầu nhằm thực hiện các khâu công việc như: Xuất nhập xăng dầu; chuyển bể; phân lẫn; hút vét, rửa bể, …, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý kinh doanh xăng dầu.

Kỹ năng vận hành công nghệ kho xăng dầu là một trong những kỹ năng chính trong công tác quản lý kỹ thuật kho xăng dầu nhằm thực hiện các khâu công việc như: Xuất nhập xăng dầu; chuyển bể; phân lẫn; hút vét, rửa bể, …, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý kinh doanh xăng dầu.

Kỹ năng bán hàng xăng dầu là kỹ năng quan trọng của nhân viên bán hàng xăng dầu. Học viên cần thực hiện thành thạo kỹ năng bơm hàng tại xưởng thực tập đảm bảo bơm đúng chủng loại, số lượng, thao tác nhanh nhẹn, không tràn vãi, an toàn và vệ sinh công nghiệp trước khi thực tập thực tế tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

 

Kỹ năng đo tính xăng dầu là kỹ năng cần thiết cho HSSV theo học nghề Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas nhằm quản lý tốt hàng hóa trong bảo quản, tồn chứa, vận chuyển và xuất nhập xăng dầu đảm bảo tránh nhầm lẫn và thất thoát xăng dầu.

Giờ học giao nhận xăng dầu ở phương tiện vận chuyển xăng dầu đường bộ (ô tô xitec) tạo cho HSSV sự hứng thú, say mê, chuyên tâm thực tập vì HSSV được thực hiện trên một quy trình xuất nhập tương tự như ở các kho và cửa hàng xăng dầu trên thị trường. 

 

Nguồn: Khoa Xăng Dầu.