Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 17/03/2015

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề

Để đáp ứng mục tiêu trên Trường nghề Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Học viên sau khi hoàn thành khóa học này đủ điều kiện về nghiệp vụ để giảng dạy các cấp trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề.