Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 04/03/2019

THÔNG BÁO V⁄v mở lớp Sơ cấp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động bán hàng xăng dầu bổ sung cho các Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương tổ chức đào tạo 01 lớp công nhân bán lẻ xăng dầu với các yêu cầu sau: