Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 28/07/2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 7⁄2017

Công ty TNHH Gas Petrolimex Hà Nội là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 2 nhân viên bán hàng làm việc tại các cửa hàng Gas trực thuộc, cụ thể: