Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 25/03/2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3⁄2016

Nhằm giúp học sinh- sinh viên các Trường Cao Đẳng nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp, Công ty Cổ phần LICOGI13- NỀN MÓNG XÂY DỰNG xin gửi tới các em sinh viên"Thông báo Tuyển dụng trong năm 2016"