Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 07/08/2020

Hướng mở cho sự kết hợp giữa cơ sở GDTX và cơ sở GDNN

Ngày 31⁄7⁄2020, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành văn bản số 2857⁄BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn tổ chức dạy chương trình GDTX ( giáo dục thường xuyên) cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở GDTX. Đây là một hướng mở rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa các cơ sở GDTX và các cơ sở GDNN

 

 

 

Văn bản số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31/7/2020