Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 18/06/2020

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2020

Ngày 25⁄6⁄2020, trường Cao đẳng Công thương Hải Dương tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2020

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp năm 2020

 

Căn cứ Kế hoạch và  thi Tốt nghiệp năm 2020 của phòng Đào tạo;

Căn cứ chương trình Tổ chức Lễ Bế giảng và phát bằng Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp năm 2020 của Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương;

Nay Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức lễ:

            1.1. Địa điểm: Tại Hội trường giảng đường tầng 3, Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương.

            1.2. Thời gian tổ chức lễ: từ 7h30 ngày 25/06/2020

(có chương trình chi tiết kèm theo).

            1.3. Thời gian các doanh nghiệp đăng lý dự lễ: Từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 24/06/2020 tại Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương.

2.  Lưu ý:

- Đối với hssv dự lễ:

+ Mặc trang phục đúng quy định và ngồi đúng vị trí

+ Lên sân khấu nhận bằng theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức

            - Đối với doanh nghiệp đăng ký tư vấn việc làm:

            + Đăng ký trước với TTTS&QHDN để nhận thông tin chi tiết về HSSV tốt nghiệp

            + Đến dự buổi lễ đúng giờ và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.

            Trên đây là thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp năm 2020 của Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương. Đề nghị toàn thể HSSV, cán bộ, giáo viên trong Nhà trường thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các phòng, khoa

- GV, HSSV toàn trường (để t/h)

- Dán bảng tin, đăng website, fanpage (để t/b)

- Lưu VT, ĐT

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Dương Trung Kiên