Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 02/03/2020

TOÀN TRƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG Covid-19

Ngày 02⁄3⁄2020, học sinh sinh viên đã đi học trở lại và nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống Covid-19 tại Nhà trường

Thực hiện theo công văn số 569/UBNV - VP của UBND tỉnh Hải Dương, toàn bộ học sinh sinh viên trường Cao đẳng Công thương Hải Dương đã đi học trở lại vào ngày 02/3/2020. Và với mục tiêu đảm bảo sức khỏe trong thời gian diễn ra dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế đã được nghiêm chỉnh chấp hành tại Nhà trường

Toàn bộ học sinh sinh viên và cán bộ giáo viên đều được đo thân nhiệt khi vào trường.

Trước khi vào lớp học, học sinh sinh viên đều được yêu cầu sát khuẩn 

Trước tình hình Covid-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước và được sự chỉ đạo của các Bộ liên quan, trường Cao đẳng Công thương Hải Dương đã thực hiện nghiêm quy trình phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.