Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 26/02/2020

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BÊNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP nCoV

Ngày 04⁄02⁄2020, Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương đã ban hành "Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ( nCoV).

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2020 trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương triển khai một số kế hoạch cụ thể như sau:

1. Phòng Tổ chức Hành chính:

- Bố trí nhân viên y tế trực hàng ngày; quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe của cán bộ, viên chức, lao động và HSSV.

- Tham mưu Ban giám hiệu phun thuốc khử khẩu khi cần thiết.

- Phân công, giám sát thực hiện vệ sinh trong các lớp học và khuôn viên của trường. (03 lao động hợp đồng dọn vệ sinh).

- Hướng dẫn cán bộ, viên chức, lao động và HSSv nhận biết và cách phòng chống lây nhiễm dịch bệnh (có bài viết truyền thông).

- Hướng dẫn cán bộ, viên chức, lao động và HSSV đeo khẩu trang, cách rửa tay thông thường (có hình ảnh photo gửi giáo viên chủ nhiệm, dán bảng thông tin).

- Bố trí dự phòng 01 phòng dùng làm phòng cách lý.

- Phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác HSSV cho HSSV dọn vệ sinh sau mỗi buổi học.

- Chuẩn bị  một số vận dụng, thuốc men phục vụ công tác phòng dịch: vôi bột, găng tay y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn tay nhanh.

- Trang bị cốc uống nước dùng 1 lần cho HSSV.

 

2. Phòng Chính trị và Công tác HSSV:

- Phố hợp với phòng TCHC bố trí nguồn nhân lực giám sát HSSV ra vào cổng trường đầu giờ buổi sáng và đầu giờ buổi chiều, hướng dẫn HSSV thực hiện việc sát khuẩn tay trước khi vào lớp học.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm quản lý HSSV của lớp, khi HSSV có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần thông báo ngay với phòng y tế.

- Bố trí người trực KTX, đôn đốc, nhắc nhở các em HSSV dọn vệ sinh phòng ở.

- Thông báo cho giáo viên chủ nhiệm cho HSSV thực hiện dọn vệ sinh cuối buổi học (lau bàn, ghế).

- Quản lý tốt việc thực hiện vệ sinh xe đưa đón HSSV: lái xe vệ sinh xe sau mỗi lần đưa đón, nhắc HSSV đeo khẩu trang khi lên xe.

- Nhắc nhở HSSV không được xả rác bừa bãi, khu vực nước uống của HSSV cần có biển: không dùng cốc chung uống nước, cốc dùng sau phải bỏ vào thùng rác theo quy định.

3. Đoàn thanh niên:

- Phố hợp với phòng TCHC và phòng CT & CT HSSV, cử thanh niên tình nguyện trực ở cổng trường và hướng dẫn HSSV thực hiện việc sát khuẩn tay (03 đoàn viên thanh niên trực đầu giờ buổi sáng 6h45 phút và đầu giờ buổi chiều 12h45 phút).

Trên đây là kế hoạch về việc phòng chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp nCoV của Ban chỉ đạo. Đề nghị các phòng ban, cá nhân phối kết hợp thực hiện công tác phòng dịch được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV toàn trường.

                                                                                                                               Hải Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG     

 

                                                                                                                                                            Đã ký