Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 25/01/2020

THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM 2020 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG

Phát huy truyền thống trên 45 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động và học sinh sinh viên toàn Trường luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện triển phát triển Nhà trường. Trong năm 2019, Trường ổn định về chính trị, tư tưởng; đổi mới trong phong cách phục vụ, quản lý; cải tiến điều kiện dạy và học, đổi mới mô hình và chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học; an ninh trật tự, cảnh quan môi trường được đảm bảo; phúc lợi của công chức, viên chức, người lao động được đả

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, tôi xin ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Nhà trường vì tương lai và phát triển nhà trường.

Nhân dịp năm mới, thay mặt toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong Trường, tôi xin  trân trọng cám ơn lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao đông Thương binh Xã hội, địa phương, Doanh nghiệp, phụ huynh học sinh đã luôn quan tâm, ủng hộ, tin tưởng và tạo điều kiện cho các hoạt động của Nhà trường.

Với hào khí đó, Chúng ta đón chào năm 2020, trong xu thế hội nhập, cạnh tranh, tự chủ, tiếp tục thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp và nhiều thách thức, Trường xác định và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá sau:

Một là, Quyết tâm phát triển Trường bền vững đáp ứng nhu cầu xã hội, chất lượng tạo dấu ấn, nâng cao thương hiệu Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương.

Hai là, Tái cấu trúc, rà soát, xắp xếp và bổ xung cơ cấu tổ chức; rà soát chỉnh sửa chương trình đào tạo; đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên đáp ứng công nghiệp 4.0.

Ba là, tạo bước đột phá trong quản lý tài chính theo hướng phân cấp, giao khoán, tự chủ cho các đơn vị; phân phối hợp lý các khoản phúc lợi; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ trong Trường để đa dạng hóa nguồn thu, cải thiện thu nhập… để tài chính thực sự là chìa khóa và động lực cho sự phát triển của Nhà trường.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng cán bộ; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên theo tiêu chuẩn chức danh; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên gia đầu đàn cho từng lĩnh vực chuyên môn, đủ năng lực để hội nhập và phát triển Trường trong tình hình mới.

Năm là, tăng cường và nâng cao hiệu quả của hoạt động Khoa học công nghệ (KHCN), hợp tác quốc tế (HTQT) để Nhà trường có thể hội nhập và vươn xa.

Sáu là, Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hoá phương tiện giảng dạy và phục vụ đào tạo đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.

Một năm mới đang đến, chúng ta có cơ cở để tin tưởng vào những thắng lợi mới. Với nền tảng trên 45 năm xây dựng và trưởng thành, lãnh đạo Nhà trường tin tưởng chắc chắn rằng CBVC, NLLĐ, các học sinh sinh viên của Trường sẽ phát huy hơn nữa truyền thống Nhà trường; đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đưa trường ta lên tầm cao mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới Canh tí 2020, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tôi xin chúc các thế hệ Cán bộ viên chức và người lao động đã và đang công tác ở Trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương, các em học sinh, sinh viên và gia đình một năm mới đoàn kết, hạnh phúc và thành công!

Hiệu trưởng

Dương Trung Kiên