Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 17/11/2015

THÔNG BÁO V⁄v mở lớp Sơ cấp Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu 03⁄2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động bán hàng xăng dầu bổ sung cho các Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, Trường Cao đẳng nghề Thương mại & Công nghiệp tổ chức đào tạo 01 lớp công nhân bán lẻ xăng dầu với các yêu cầu sau: