Hotline: 0919.218.909

Ngày đăng: 09/11/2015

THÔNG BÁO TUYỂN SINH: Lớp trung cấp nghề lên cao đẳng nghề: điện công nghiệp và điện tử công nghiệp

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016. Khoa Điện – Điện tử trường Cao đẳng nghề liên tục tuyển sinh đào tạo hệ liên thông trung cấp nghề lên cao đẳng nghề.