Hotline: 0919.218.909

KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI KHÓA 47 NIÊN KHÓA 2019-2022

Ngày đăng: 09/10/2019

Lễ khai giảng năm học mới khóa 47 niên khóa 2019-2020 hệ Cao đẳng - Trung cấp các ngành nghề tại trường Cao đẳng Công thương Hải Dương.

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG NHẬT N5 ( 2019 -2020)

Ngày đăng: 18/09/2019

Khai giảng lớp đào tạo tiếng Nhật trình độ N5 năm học 2019-2020 tại trường Cao đẳng Công thương Hải Dương

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ( 3 ngày)

Ngày đăng: 21/08/2019

Khóa học quản trị kinh doanh sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị trong doanh nghiệp, có được những thay đổi về tư duy làm việc, kỹ năng hợp tác, hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.

KHAI GIẢNG LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngày đăng: 06/06/2019

Nhằm tạo cơ hội để các Doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập và phát triển, Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương tổ chức chương trình đào tạo 3 ngày " Quản trị Kinh doanh"

THỰC TẬP NGÀNH MAY THỜI TRANG TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày đăng: 22/05/2019

Gắn kết đào tạo giữa Doanh nghiệp và Nhà trường - Giải pháp hiệu quả đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tay nghề chất lượng cao giữa Công ty TNHH May Tinh Lợi và Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương.