Hotline: 0919.218.909
Mã số : 14/2007/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản: Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Thị Hằng
Ngày ban hành: 24/05/2007