Hotline: 0919.218.909
Mã số : Số 48/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2015