Hotline: 0919.218.909
Mã số : Số 7040/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2020
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 30/12/2011