Hotline: 0919.218.909
Mã số : Luật số 74/2014/QH13
Tên văn bản: Luật Giáo dục nghề nghiệp
Loại văn bản: Luật - Pháp lệnh
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/11/2014