Hotline: 0919.218.909
Mã số : Số 16/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015