Hotline: 0919.218.909
Mã số : Số 43/2015/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Thông tư quy định về đào tạo thường xuyên
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động thương bình và Xã hội
Người ký:
Ngày ban hành: 09/01/2017