Hotline: 0919.218.909
Mã số : Quyết định số: 1141/QĐ-BĐHĐA
Tên văn bản: Ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2013-2016
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/03/2013