Hotline: 0919.218.909
Mã số : Quyết định 1215/QĐ-BGDĐT
Tên văn bản: Ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2012-2013, Kết luận số 51-KL⁄TW và chỉ thị số 02⁄CT-TTg ngày 22⁄01⁄2013
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Bộ trưởng Phạm Vũ luận
Ngày ban hành: 04/04/2013