Hotline: 0919.218.909
Mã số : Số 3266/BGDĐT-VP
Tên văn bản: Thư của Bác Hồ gửi cho ngành giáo dục
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/05/2013