Hotline: 0919.218.909

Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp

Địa chỉ: TT Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Điên thoại: 03203.786840; Fax: 03203.786825

Email: cdntmcn@gmail.com