Hotline: 0919.218.909
Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Phòng Tổ chức - Hành chính 03203 786 849 phongtchc.tm@gmail.com Tầng 2 nhà Hiệu bộ
Phòng Đào tạo 03203 786 840 daotao.civc@gmail.com Tầng 1 nhà Hiệu bộ
Phòng kế toán 03203 786 850 tranthikhuyenkt@gmail.com Tầng 1 nhà Hiệu bộ
Phòng Chính trị Công tác HSSV 03203 786 821 dothethanh.thanh@gmail.com Tầng 1 nhà Hiệu bộ