Hotline: 0919.218.909
Tên đơn vị Điện thoại Hộp thư Địa chỉ
Khoa Điện - Điện tử 0902.233.168 theanh.civc@gmail.com Tầng 2 khu xưởng thực hành
Khoa Cơ khí - Sửa chữa 0987 326 899 thiem899@gmail.com Tầng 1 khu xưởng thực hành
Khoa Kế toán - Quản trị doanh nghiệp 0986.835.595 doyen1982@gmail.com Tầng 3 nhà Hiệu bộ trường
Khoa Xăng dầu 0912 445 889 tiencivccdn@gmail.com Tầng 3 khu xưởng thực hành
Khoa Sư phạm Dạy nghề 0904 173 774 ducquyet1976@yahoo.com Tầng 3 khu nhà Hiệu bộ
Khoa Văn hóa kỹ thuật cơ sở 0979 087 450 nguyenhai.vhktcs@gmail.com Tầng 3 khu nhà Hiệu bộ