Hotline: 0919.218.909
Tên đơn vị : BCH Công đoàn
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 03203.786.852
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: trungtukien@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Vũ Xuân Kiên Chủ tịch Thạc sĩ 02203.786.852 trungtukien@gmail.com
Đỗ Thị Hải Yến Phó chủ tịch Thạc sĩ 02203.785.925 doyen1982@gmail.com
Vũ Đức Thuận Chủ nhiệm UBKT Cử nhân 02203.785.925 ducthuan.hd2007@gmail.com
Vũ Huy Hòa Ủy viên Thạc sĩ 02203 786625 vuhuyhoa1983@gmail.com
Võ Tài Đại Ủy viên Thạc sĩ 02203.785.925 daicivc@gmail.com
Nguyễn Văn Diện Ủy viên Thạc sĩ 02203.785.925 diennguyen85@gmail.com
Vũ Thị Dương Thanh Ủy viên Thạc sĩ 02203.785.925 vuduongthanh.hd@gmail.com

Thông tin liên quan