Hotline: 0919.218.909
Tên đơn vị : BCH Đảng ủy
Trang tin điện tử: http://www.hdcit.edu.vn
Điện thoại: 03203.785.925
Fax: 03203.785.925
Hộp thư: chinh.hpcivc@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 2 nhà Hiệu bộ
Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Hộp thư
Đồng Văn Chính Bí thư Thạc sĩ 03203.785.925 chinh.hpcivc@gmail.com
Nguyễn Văn Tía Phó bí thư Kỹ sư 03203.786.849 nguyentia.tm@gmail.com
Dương Trung Kiên Ủy viên BCH Thạc sĩ 03203.785.925 duongtrungkiendt@gmail.com
Vũ Xuân Kiên Ủy viên BCH Thạc sĩ 03203.786.840 trungtukien@gmail.com
Trần Thị Khuyến Ủy viên BCH Cử nhân 03203.786.850 tranthikhuyenkt@gmail.com
Đỗ Thế Thành Ủy viên BCH Thạc sĩ 03203.781.621 dothethanh.thanh@gmail.com
Cấn Văn Tiến Ủy viên BCH Thạc sĩ 03203.785.925 tiencivccdn@gmail.com