Hotline: 0919.218.909
Khoa Sư phạm Dạy nghề

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ THÁNG 3⁄2016

Nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề ở các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các Trung tâm dạy nghề… gọi chung là cơ sở dạy nghề, Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề tháng 3⁄2016. Cụ thể như sau:

THÔNG BÁO mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề

Nhằm chuẩn hóa độ ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề ở các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các Trung tâm dạy nghề, cơ sở dạy nghề, theo Thông tư 30⁄2010⁄TT-BLĐTBXH, ngày 29 tháng 9 năm 2010 về việc qui định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

Khoa Sư phạm dạy nghề

Năm 2008, Đề án thành lập khoa Sư phạm dạy nghề được Tổng cục dạy nghề, Bộ lao động thương binh xã hội phê duyệt. Khoa được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Nhằm chuẩn hóa độ ngũ giáo viên, giảng viên dạy theo thông tư 30 của BLĐTBXH năm 2010. Đến nay, khoa đã đào tạo và cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề cho hàng trăm học viên đã có bằng nghề và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề chưa có chứng chỉ sư phạm.

Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề

Để đáp ứng mục tiêu trên Trường nghề Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Học viên sau khi hoàn thành khóa học này đủ điều kiện về nghiệp vụ để giảng dạy các cấp trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề.

PGS.TS. Dương Đức Lân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề: Đào tạo bậc CĐ, trường ĐH phải đăng ký

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc ban hành danh mục và phân công Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014. Phóng viên Thanh Niên đã phỏng vấn PGS.TS. Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, xung quanh những vấn đề mới phát sinh khi ban hành luật Giáo dục nghề nghiệp.